Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 675, Partea I, din 04.09.2015

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ORDIN Nr. 1.002/2015Nr. 5.057/2015

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos

M.Of. nr. 675, Partea I, din 04.09.2015

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.468 din 14 august 2015, întocmit de Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 83 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare,

luând în considerație prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul sănătății și ministrul educației și cercetării științifice emit prezentul ordin.

Art. I.

Art. II.

Art. III.

p. Ministrul sănătății,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

p. Ministrul educației și cercetării științifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la anexa nr. 3 la metodologie)
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la anexa nr. 3 la metodologie)


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

25 Oct.
2021
Schimbă data
Top