Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 675, Partea I, din 04.09.2015

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

ORDIN Nr. 734/2015Nr. 480/2015Nr. 1.003/2015Nr. 3.727/2015

privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015—2019

M.Of. nr. 675, Partea I, din 04.09.2015

Văzând Referatul de aprobare nr. 158.982 din 14 aprilie 2015 al Direcției generale politici agricole și strategii din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015—2019, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul finanțelor publice și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Președintele Institutului

Național de Statistică,

Elena-Mihaela Iagăr

ANEXĂ


Note de subsol:
*):

Înloculpunctelorseînscriedenumirealocalității.

1):

Se înscrie denumirea județului; în cazul sectoarelor municipiului București nu se înscrie județul.

2):

Se înscrie denumirea localității.

3):

Se înscrie denumirea satului sau a localității componente.

4):

Se înscrie codul SIRUTA al localității format din 5 sau 6 cifre, așa cum este prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. d).

5):

Se înscrie: 1, 2, 3 sau 4, după caz.

6):

Se înscrie numărul volumului.

1):

Secompleteazăpentrupersoanelecudomiciliulînaltelocalități.

*):

Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol. NOTĂ: Conform art. 60 alin. (6) lit. b):

*):

Se înscriu culturile existente în cadrul localității, în ordinea din registrul agricol.

*):

Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol.  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

12 Aug.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top