Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 675, Partea I, din 04.09.2015

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

ORDIN Nr. 734/2015Nr. 480/2015Nr. 1.003/2015Nr. 3.727/2015

privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015—2019

M.Of. nr. 675, Partea I, din 04.09.2015

Văzând Referatul de aprobare nr. 158.982 din 14 aprilie 2015 al Direcției generale politici agricole și strategii din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015—2019, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul finanțelor publice și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Președintele Institutului

Național de Statistică,

Elena-Mihaela Iagăr

ANEXĂ


Note de subsol:
*):

Înloculpunctelorseînscriedenumirealocalității.

1):

Se înscrie denumirea județului; în cazul sectoarelor municipiului București nu se înscrie județul.

2):

Se înscrie denumirea localității.

3):

Se înscrie denumirea satului sau a localității componente.

4):

Se înscrie codul SIRUTA al localității format din 5 sau 6 cifre, așa cum este prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. d).

5):

Se înscrie: 1, 2, 3 sau 4, după caz.

6):

Se înscrie numărul volumului.

1):

Secompleteazăpentrupersoanelecudomiciliulînaltelocalități.

*):

Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol. NOTĂ: Conform art. 60 alin. (6) lit. b):

*):

Se înscriu culturile existente în cadrul localității, în ordinea din registrul agricol.

*):

Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

04 Dec.
2021
Schimbă data
Top