Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 458, Partea I, din 25.06.2015

GUVERNUL ROMÂNIEI, COMISIA NAȚIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR

ORDIN Nr. 129/2015

pentru aprobarea condițiilor de recunoaștere a absolvenților programului de formare și perfecționare pentru evaluatori de spitale, precum și a celor minimale de păstrare a calității de evaluator de spitale

M.Of. nr. 458, Partea I, din 25.06.2015

Având în vedere:

— Referatul comun al Unității de evaluare, analiză și acreditare nr. 5.345/UEAA din 12 iunie 2015 și al Direcției economice, achiziții publice și administrativ nr. 763/DEAPA din 16 iunie 2015, aprobat cu nr. 2.197/C.V. din 16 iunie 2015;

— prevederile art. 2 alin. (4) și art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi

ANEXA


Note de subsol:
*):

Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 216/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

07 Mar.
2021
Schimbă data
Top