Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 335, Partea I, din 15.05.2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENTĂ Nr. 10/2015

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

M.Of. nr. 335, Partea I, din 15.05.2015

Având în vedere că actualul cadru legislativ prezintă lacune în ceea ce privește funcționarea regiilor autonome pe durata procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, nefiind reglementate condițiile de desemnare a administratorilor provizorii și de organizare a mandatului acestora,

în considerarea faptului că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța echipei de administrare și de conducere,

fiind imperativ necesară asigurarea continuității activității și adoptarea deciziilor esențiale pentru derularea operațiunilor comerciale ale regiilor autonome,

având în vedere durata procedurilor de selecție a echipei de administrare și de conducere a regiilor autonome și societăților, știut fiind că reglementarea generală a societăților prevede deja mecanisme de asigurare a continuității activității până la desemnarea administratorilor de către adunarea generală a asociaților/acționarilor, dar aceste mecanisme nu au un echivalent în cazul regiilor autonome,

constatând că în cazul regiilor autonome nereglementarea mandatului provizoriu al administratorilor este de natură a atrage blocarea activității întreprinderii publice, cu efect negativ asupra administrării patrimoniului acestora, inclusiv a bunurilor aflate în proprietatea privată a statului,

dat fiind că, în lipsa constituirii și funcționării, potrivit legii, a organelor de administrare și de conducere, întreprinderea publică nu își poate îndeplini obligațiile legale, generând, pe cale de consecință, disfuncționalități ale operatorilor economici cu care intră în raporturi contractuale,

având în vedere că neadoptarea prezentului act normativ ar conduce la perpetuarea actualelor disfuncționalități în activitatea regiilor autonome, disfuncționalități care sunt de natură a reduce în mod grav capacitatea de a-și desfășura activitatea a acestor operatori, esențiali în ansamblul economiei românești și în prestarea unor servicii de interes public,

în considerarea faptului că acestea reprezintă elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare și a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

p. Ministrul finanțelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerțului și turismului,

Mihai Tudose

Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

p. Ministrul justiției,

Liviu Stancu,

secretar de statNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

25 Iun.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top