Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 572, Partea I, din 31.07.2014

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN Nr. 1.255/2014

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

M.Of. nr. 572, Partea I, din 31.07.2014

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și strategii nr. 112.162 din 30 iulie 2014 și prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. I.

Art. II.

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de statNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

20 Apr.
2021
Schimbă data
Top