Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 448, Partea I, din 19.06.2014

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN Nr. 813/2014

privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă“, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală și al Programului privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor

M.Of. nr. 448, Partea I, din 19.06.2014

Având în vedere prevederile:

– art. 2 lit. b) și art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 5 alin. (2) și (3) și art. 10 alin. (1) și (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 42 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2011, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu VoineaNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

16 Ian.
2022
Schimbă data
Top