Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 479, Partea I, din 28.06.2014

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 517/2014

privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014–2020 pentru investiții inițiale

M.Of. nr. 479, Partea I, din 28.06.2014

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, ale Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014–2020, adoptate de Comisia Europeană la 28 iunie 2013 și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 209 din 23 iulie 2013, ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final din 9 aprilie 2014 de autorizare a hărții notificate a ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014–2020 pentru România,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanțelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de statNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

23 Feb.
2020
Schimbă data
Top