Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 305, Partea I, din 24.04.2014

PARLAMENTUL ROMÂNIEI , CAMERA DEPUTAȚILOR, SENATUL

LEGEA Nr. 364/2004

privind organizarea și funcționarea poliției judiciare*)

M.Of. nr. 305, Partea I, din 24.04.2014

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10Note de subsol:
*):

Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 364/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004 și a mai fost modificată și completată prin:

Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iunie 2005;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013, respinsă prin Legea nr. 324/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 2 decembrie 2013.

**):

A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

***):

A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

26 Iul.
2021
Schimbă data
Top