Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 141, Partea I, din 25.02.2002

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN Nr. 29/2002

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale

M.Of. nr. 141, Partea I, din 25.02.2002

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

– art. 1 alin. (1) lit. k) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001;

– art. 1. alin. (1) lit. h) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001;

– art. 1 alin. (1) lit. e) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgență prespitalicești și altor tipuri de transport medical, precum și a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătății, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2002;

– Referatul Direcției generale norme contractuale și relații cu furnizorii nr. 163 din 31 ianuarie 2002, aprobat de directorul general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea

ANEXA Nr. 1 a)
ANEXA Nr. 1 b)
ANEXA Nr. 1 c)
ANEXA Nr. 1d)
ANEXA Nr. 1 e)
ANEXA Nr. 1 f)
ANEXA Nr. 1 f) bis
ANEXA Nr. 1 g)
ANEXA Nr. 1 h)
ANEXA Nr. 1 i)
ANEXA Nr. 2 a)
ANEXA Nr. 2 b)
ANEXA Nr. 2 b) bis
ANEXA Nr. 2 c)
ANEXA Nr. 2 d)
ANEXA Nr. 2 e)
ANEXA Nr. 2 f)
ANEXA Nr. 2 f) bis
ANEXA Nr. 2 g)
ANEXA Nr. 2 h)
ANEXA Nr. 3 a)
ANEXA Nr. 3 b)
ANEXA Nr. 3 b’)
ANEXA Nr. 3 b“)
ANEXA Nr. 3 c)
ANEXA Nr. 3 d)
ANEXA Nr. 3 e)
ANEXA Nr. 3 e) bis
ANEXA Nr. 4


Note de subsol:
*):

Grupa de vârstă se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală primară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 29 decembrie 2001. Pentru asigurații în vârstă de 0–1 an se va completa vârsta în luni la data înscrierii pe listă.

*):

Se completează în două exemplare de către compartimentul de resort din cadrul casei de asigurări de sănătate, dintre care unul se înaintează reprezentantului legal al cabinetului medical până la data următoarei raportări. Dacă în urma verificării formularului „Lista inițială a asiguraților înscriși“ – pe grupe de vârstă – și a celui cuprins în anexa 1 c) pct. B, pentru lunile în care există înscriși care și-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contribuției se completează această confirmare a asiguraților înscriși cu anexarea listei de asigurați.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

20 Sep.
2021
Schimbă data
Top