Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 272, Partea I, din 25.05.2001

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

ORDIN Nr. 323/2001Nr. 1.808/2001

pentru modificarea art. 57 alin. (3) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001

M.Of. nr. 272, Partea I, din 25.05.2001

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și președintele Colegiului Medicilor din România,

în temeiul prevederilor:

– Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 37 din 21 martie 2001 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001;

– Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, republicată,

emit următorul ordin:

Art. I

Art. II

Art. III

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea

Președintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea CintezăNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

19 Apr.
2021
Schimbă data
Top