Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 233, Partea I, din 26.05.2000

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTĂRÂREA Nr. 29/2000

M.Of. nr. 233, Partea I, din 26.05.2000

În temeiul art. 30 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările ulterioare, pentru asigurarea aplicării uniforme a legii,

în interpretarea art. 65 alin. (2) din Legea nr. 70/1991, republicată,

Biroul Electoral Central constată următoarele:

Conform art. 16 alin. (1) din Constituția României „cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări“.

Art. 34 alin. (1) din Constituție consfințește dreptul de vot al cetățenilor care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de 18 ani.

În deplină concordanță cu aceste dispoziții constituționale, art. 2 din Legea nr. 70/1991, republicată, prevede exercitarea în mod egal a drepturilor electorale de către cetățenii români, fără deosebire de naționalitate, rasă, limbă, religie, sex, convingeri politice sau profesie.

Pe de altă parte, potrivit art. 1 din Legea nr. 70/1991, republicată, consiliile locale, consiliile județene, primarii și Consiliul General al Municipiului București se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

În raport cu aceste dispoziții legale se impune interpretarea art. 65 alin. (2) din Legea nr. 70/1991, republicată, în sensul că toți militarii în termen vor vota atât pentru consiliul local și pentru primarul localității în care se află unitatea militară, cât și pentru consiliul județean corespunzător.

Interpretarea se impune în vederea asigurării exercițiului deplin și egal al drepturilor electorale, avându-se în vedere că pentru militarii care votează conform art. 11 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 70/1991, republicată, art. 65 alin. (2) prevede că aceștia votează pentru consiliul local, consiliul județean și primarul din localitatea de domiciliu.

Pentru aceste considerente,

Biroul Electoral Centralhotărăște:

[ Articol ]

Președinte,

Magdalena Dumitru

Membri:

Maria Anghelescu

Sanda Huiduc

Iuliana Popescu

Dorica Toacă

Vasilica VerencaNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

26 Iun.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top