Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 891, Partea I, din 18.12.2009

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN Nr. 1.000/2009

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

M.Of. nr. 891, Partea I, din 18.12.2009

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al Direcției generale relații cu furnizorii, al Direcției juridic, contencios și acorduri internaționale și al Direcției sisteme informatice nr. DGF 2.138/JA 6.730/DSI 2.162/2009;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 228/2009;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, aprobată cu completări prin Legea nr. 161/2009,

în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Articol unic

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Irinel PopescuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

19 Ian.
2021
Schimbă data
Top