Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 419, Partea I, din 18.06.2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 69/2009

pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

M.Of. nr. 419, Partea I, din 18.06.2009

Având în vedere necesitatea eficientizării serviciilor de asistență medicală, care sunt componente de bază ale sistemului de sănătate publică, precum și necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin certificarea calității serviciilor de sănătate, precum și faptul că spitalele funcționează la standarde naționale și europene,

ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a întregii activități de conducere a spitalelor, cu consecințe serioase în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor publice,

luând în considerare problemele apărute în sistemul de asistență spitalicească din România, ca urmare a managementului defectuos la nivelul unui număr însemnat de spitale, cu consecințe directe în calitatea îngrijirilor medicale acordate populației,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I

Art. II

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Ion Bazac

Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe PogeaNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

14 Mai
2021
Schimbă data
Top