Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 215, Partea I, din 03.04.2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 370/2009

pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

M.Of. nr. 215, Partea I, din 03.04.2009

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,

Gabriel Sandu

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe PogeaNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

25 Iul.
2021
Schimbă data
Top