Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 716, Partea I, din 22.10.2008

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

ORDIN Nr. 4.877/2008

privind aprobarea programelor școlare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară „Limbă și comunicare“ – limbi moderne

M.Of. nr. 716, Partea I, din 22.10.2008

În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de statNote de subsol:
*):

Anexele nr. 1–13 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

07 Dec.
2021
Schimbă data
Top