Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 557, Partea I, din 23.07.2008

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN Nr. 2.161/2008

pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007–2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient“, domeniul major de intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii“

M.Of. nr. 557, Partea I, din 23.07.2008

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008,

în baza art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 78 alin. 6 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 privind prevederile generale aplicabile Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

p. Ministrul economiei și finanțelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de statNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

18 Apr.
2021
Schimbă data
Top