Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 878, Partea I, din 27.10.2006

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE Nr. 113.374/2006

privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societății Comerciale ASIBAN – S.A.

M.Of. nr. 878, Partea I, din 27.10.2006

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de președinte, în persoana doamnei Angela Toncescu, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în ședința din data de 10 octombrie 2006, conform art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația aferentă Notei nr. 200.476 din 3 octombrie 2006 privind analiza situației unor indicatori transmiși de Societatea Comercială ASIBAN – S.A., s-a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societății Comerciale ASIBAN – S.A., cu sediul în municipiul București, str. Mihai Eminescu nr. 45, sectorul 1, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/10463/1996, cod unic de înregistrare 9038157, reprezentată de domnul Dumitru Mugurel Cerăceanu, în calitate de președinte-director general,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt și de drept:

Conform Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 septembrie 2006, direcția de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a solicitat Societății Comerciale ASIBAN – S.A., în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, să transmită în termen de 48 de ore calculul marjelor de solvabilitate pentru cele două categorii de asigurare, precum și situația rezervelor tehnice și a activelor admise să acopere rezervele tehnice nete.

Ca urmare a solicitării autorității de supraveghere, prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 178.259/27 septembrie 2006, societatea a transmis raportările cu privire la situația rezervelor tehnice constituite pentru cele două categorii de asigurare, a activelor admise să acopere aceste rezerve, a marjelor disponibile și minime atât pentru asigurări generale, cât și pentru asigurări de viață.

În urma analizării raportărilor sus-menționate s-au constatat următoarele:

Valoarea marjei disponibile, determinată pentru asigurările generale la data de 31 august 2006 în sumă de 28.015.379 lei, se situa sub valoarea marjei minime care era în sumă de 48.797.797 lei. Întrucât marja de solvabilitate disponibilă trebuie să fie cel puțin egală cu marja minimă calculată în conformitate cu reglementările în vigoare, rezultă că societatea dispunea de o valoare a marjei disponibile sub limita minimă prevăzută legal, diferența de acoperit până la limita marjei minime fiind de 20.782.418 lei.

Societatea a încălcat astfel prevederile art. 16 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 261 alin. (1) lit. b) și ale art. 263 și 264 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime și a marjei de solvabilitate disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări generate, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.107/2006.

În ceea ce privește activele admise să acopere rezervele tehnice nete, din datele raportate de societate a rezultat că la data de 31 august 2006 rezervele tehnice nete constituite pentru asigurările de viață, în sumă de 93.834.582 lei, nu erau acoperite în totalitate, ci numai în proporție de 87,65%, cu active admise a căror valoare era de 82.246.592 lei, deși normele prevăd că rezervele tehnice nete trebuie să fie acoperite cu active echivalente. În consecință, deficitul de active admise până la nivelul rezervelor tehnice nete era de 11.587.990 lei.

Societatea a încălcat astfel prevederile art. 261 lit. a), ale art. 27 și 28 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 și 14 din Normele privind condițiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viață, investirea și evaluarea activelor și calculul rezervelor tehnice, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că din analiza efectuată marja de solvabilitate disponibilă aferentă asigurărilor generale era sub limita minimă prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, iar pentru categoria asigurărilor de viață societatea nu își acoperea în totalitate rezervele tehnice nete cu active admise conform normelor, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât pentru Societatea Comercială ASIBAN – S.A. aplicarea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. b) din Legea nr. 503/2004,

drept care emite următoarea decizie:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela ToncescuNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

22 Mai
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top