Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 418, Partea I, din 15.05.2006

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENTĂ Nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

M.Of. nr. 418, Partea I, din 15.05.2006

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea și promovarea unei noi legislații în domeniul achizițiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 „Libera circulație a mărfurilor“ și al recomandărilor Comisiei Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziție aplicate de entitățile care operează în sectoarele apă, energie, transport și servicii poștale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepția art. 41 (3), art. 49 (3)–(5) și art. 53, care se transpun prin hotărâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor și prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare și de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, și Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor și prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunității pentru procedurile de achiziție a entităților care operează în sectoarele apă, energie, transport și telecomunicații, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepția art. 9–11, care se transpun prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,

Alexandru Cojocaru

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul finanțelor publice,

Istvan Jakab,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2
ANEXA Nr. 3


Note de subsol:
*):

Anexele nr. 1, 2 și 3 sunt reproduse în facsimil.

1:

În cazul unei interpretări diferite între CPV și CPC, se aplica nomenclatura CPC.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

07 Dec.
2021
Schimbă data
Top