Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 735, Partea I, din 12.08.2005

CONSILIUL CONCURENȚEI

DECIZIE Nr. 106/2005

cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părți sociale reprezentând 79,9864% din capitalul social al Societății Comerciale „CASA AUTO“ – S.R.L. Brașov

M.Of. nr. 735, Partea I, din 12.08.2005

În baza:

1. Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței;

2. Legii concurenței nr. 21/1996, modificată și completată;

3. Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, cu modificările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice, cu modificările ulterioare;

5. instrucțiunilor cu privire la definirea pieței relevante în scopul stabilirii unei părți substanțiale de piață;

6. instrucțiunilor date în aplicarea art. 33 din Legea concurenței nr. 21/1996, modificată și completată, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS–52 din 4 mai 2005 la Consiliul Concurenței;

8. actelor și lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS–52 din 4 mai 2005,

luând în considerare următoarele:

1. operațiunea de concentrare economică s-a realizat ca urmare a încheierii la data de 21 aprilie 2005 a Contractului de cesiune de părți sociale între VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru, în calitate de cumpărător, și UPHALL TRADING Ltd., în calitate de vânzător;

2. dobândirea controlului de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru asupra Societății Comerciale „CASA AUTO“ – S.R.L. Brașov s-a realizat în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996, modificată și completată, fiind îndeplinite și cele două condiții cumulative ale pragului valoric prevăzut de art. 15 din Legea nr. 21/1996, modificată și completată;

3. VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru are ca obiect de activitate principal investițiile financiare și deține o cotă de 1,02% pe piața comercializării către utilizatorul final de autovehicule cu tonaj de până la 3,5 tone, piese de schimb și service;

4. Societatea Comercială „CASA AUTO“ – S.R.L. Brașov activează pe piața comercializării către utilizatorul final a autovehiculelor cu tonaj de până la 3,5 tone, pieselor de schimb și service, deținând o cotă de piață de 0,30%;

5. piața relevantă pe care activează agenții economici controlați de achizitor se suprapune cu piața relevantă pe care activează agentul economic achiziționat. Piața geografică reprezintă întregul teritoriu al României;

6. în urma realizării concentrării economice segmentul de piață deținut de VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru pe piața relevantă se modifică de la 1,02% la 1,32%;

5. operațiunea de concentrare economică nu are ca efect denaturarea, împiedicarea sau restrângerea semnificativă a concurenței menționate mai sus, piață ce continuă să aibă un caracter concurențial conferit de prezența unui număr de aproximativ 300 de agenți economici cu cote de piață de până la 1%,

președintele Consiliului Concurențeidecide:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Președintele Consiliului Concurenței,

Mihai BerindeNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

27 Iun.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top