Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 211, Partea I, din 14.03.2005

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN Nr. 1/2005

pentru modificarea și completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001

M.Of. nr. 211, Partea I, din 14.03.2005

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 din Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

Art. I

Art. II

Art. III

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCUNote de subsol:
*):

Anexele nr. 1–10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, șos. Panduri nr. 1.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

25 Iul.
2021
Schimbă data
Top