Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 211, Partea I, din 14.03.2005

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN Nr. 1/2005

pentru modificarea și completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001

M.Of. nr. 211, Partea I, din 14.03.2005

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 din Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

Art. I

Art. II

Art. III

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCUNote de subsol:
*):

Anexele nr. 1–10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, șos. Panduri nr. 1.  Toate drepturile rezervate. © 2020 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

05 Iul.
2020
Schimbă data
 

Ediția 3 disponibilă acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Penal

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 3Cea mai nouă ediție a comentariului Codului de procedură penală oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație procesual penală.

Evaluarea globală e Ediției 3

  1. comentarii detaliate vizând interpretarea şi modul de aplicare a normelor procedurale, astfel concepute încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea unor soluții corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudențial;
  2. informații actualizate conform ultimelor noutăți legislative, jurisprudențiale, doctrinare;
  3. analiza celor mai recente dezvoltări jurisprudențiale ale CtEDO şi CJUE;
  4. numeroase referințe bibliografice (peste 400) care acoperă atât doctrina națională, cât și cele mai relevante lucrări din doctrina străină (franceză, italiană, germană, belgiană, elvețiană, engleză, americană, canadiană), evaluate în raport de ultimele ediții ale acestora.

La realizarea acestei lucrări au contribuit juriști recunoscuți pentru calitățile lor profesionale și științifice, membri ai Comisiei de elaborare a Proiectului noului Cod de procedură penală și/sau ai Comisiei de elaborare a Proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală, efortul lor fiind de a pune la dispoziție un ghid care să conțină răspunsuri imediate, clare și relevante, întemeiate pe solide explicații teoretice.

Deschide cartea în legalis Doctrină Penal sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top