Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 78, Partea I, din 24.01.2005

PARLAMENTUL ROMÂNIEI , CAMERA DEPUTAȚILOR, SENATUL

LEGEA Nr. 58/1998

privind activitatea bancară

M.Of. nr. 78, Partea I, din 24.01.2005Note de subsol:
*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. a) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. b) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Art. VII din Legea nr. 485/2003 prevede că: „Instituțiile emitente de monedă electronică, altele decât băncile, inclusiv sucursalele din România ale unor astfel de instituții din străinătate, care desfășoară activitate în România, se consideră că dețin o autorizație, potrivit prezentei legi.

Instituțiile prevăzute la alin. 1 trebuie să prezinte Băncii Naționale a României, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, documentația necesară care să permită evaluarea îndeplinirii de către acestea a condițiilor prevăzute de Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, și de reglementările Băncii Naționale a României date în aplicarea acesteia și, după caz, adoptarea măsurilor necesare, inclusiv retragerea autorizației.“

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. c) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Art. IX din Legea nr. 485/2003 prevede că: „Rezervele existente în sold, precum și diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului, inclusiv diferențele aferente disponibilităților în devize din semestrul I al anului 2002, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2001, constituite de bănci până la data intrării în vigoare a prezentei legi și care, până la această dată, puteau constitui sursa de majorare a capitalului social, potrivit legislației aplicabile, vor putea fi utilizate în continuare în acest scop până la epuizarea acestora.

Rezervele existente în sold la sfârșitul semestrului I al anului 2002, constituite de sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine din diferențele din evaluarea disponibilităților în valută reprezentând capital de dotare, vor putea fi utilizate pentru majorarea capitalului de dotare până la epuizarea acestor rezerve“.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. d) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. d) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

**):

Art. VI din Legea nr. 485/2003 prevede că: „Băncile, persoane juridice române, și sucursalele instituțiilor de credit străine care beneficiază de autorizație de funcționare din partea Băncii Naționale a României trebuie să se conformeze dispozițiilor Legii nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, în termenele stabilite de Banca Națională a României.

Participațiile de natura investițiilor financiare pe care băncile le dețin la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi considerate ca fiind autorizate, conform prevederilor art. 49***) din Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege. În situația în care Banca Națională a României constată că cerințele art. 491****) nu sunt îndeplinite, poate dispune băncii limitarea sau, după caz, lichidarea acestor participații, într-un termen rezonabil.“

***):

Art. 49 a devenit prin renumerotare art. 69.

****):

Art. 491 a devenit prin renumerotare art. 70.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. e) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. f) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. g) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. h) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

**):

Potrivit art. III alin. 1 lit. i) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. j) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Art. VIII din Legea nr. 485/2003 prevede că: „Acționarii băncilor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au dreptul de vot suspendat trebuie să-și vândă acțiunile deținute la bancă în termen de 3 luni de la această dată. După trecerea termenului se vor aplica dispozițiile art. 73**) din Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.“

**):

Art. 73 a devenit prin renumerotare art. 108.

***):

Art. XI din Legea nr. 485/2003 prevede că: „Societățile comerciale care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități de atragere de fonduri rambursabile de la public ori alte activități de natura activității bancare, inclusiv activitate de atragere și/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii și acordării de credite într-un sistem colectiv, vor lua măsuri pentru încetarea de îndată a unor asemenea activități. În caz contrar, devin incidente dispozițiile art. 74****) din Legea nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.“

****):

Art. 74 devine prin renumerotare art. 109.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

*):

Potrivit art. III alin. 1 lit. l) din Legea nr. 485/2003, dispozițiile acestui capitol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. III alin. 2 din Legea nr. 485/2003 prevede că: „Până la data aderării, pentru sucursalele din România ale instituțiilor de credit având sediul în statele membre, cerința autorizării prevăzută la art. 15**) poate fi înlăturată în condiții de reciprocitate, în baza acordurilor de cooperare încheiate de Banca Națională a României cu autoritățile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor sucursale se va realiza în condițiile prevăzute în acordurile respective.“

**):

Art. 15 a devenit prin renumerotare art. 21.

*):

Art. 13 a devenit în forma republicabilă art. 19.

**):

Art. 14 a devenit în forma republicabilă art. 20.

***):

Art. 69 a devenit în forma republicabilă art. 99.

****):

Art. 70 a devenit în forma republicabilă art. 100.

*****):

Art. 16 a devenit în forma republicabilă art. 25.  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

21 Mai
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top