Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 193, Partea I, din 13.08.1997

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ Nr. 14/1997

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

M.Of. nr. 193, Partea I, din 13.08.1997

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, ale art. 29 alin. (8) din Legea privind finanțele publice nr. 72/1996 și ale art. 65 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

Mircea Ciumara

ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2
ANEXA Nr. 4
ANEXA Nr. 5
ANEXA Nr. 6
ANEXA Nr. 7
ANEXA Nr. 8
ANEXA Nr. 8a
ANEXA Nr. 8b
ANEXA Nr. 9
ANEXA Nr. 10
ANEXA Nr. 11


Note de subsol:
*):

Anexa nr. 3 se publică ulterior și se difuzează celor interesați.

*):

Din care: 217.000.000 mii lei de la Agenția Națională a Produselor Agricole – R.A.

*)Din:

care: 217.000.000 mii lei de la Agenția Națională a Produselor Agricole – R.A.

*):

Suma reprezintă contribuția părții române în anul 1997 la execuția obiectivului de investiții „Modernizarea drumului comunal Cacica – Solonețu Nou“, care se va realiza și cu sprijin financiar acordat de către Polonia.

**):

Ministerul Finanțelor va repartiza transferurile respective pe județe pentru finanțarea unor proiecte de investiții care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.

*):

Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

*):

Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

*):

Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

*):

Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

*):

Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

*):

Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

*):

Din care, 36.460.440 mii lei rezervate creșterii alocației pentru copii.

**):

Inclusiv indemnizația de însoțitor, nevăzător gr. I, conform art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990.

**):

Inclusiv indemnizația de însoțitor, nevăzător gr. I, conform art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990.

*):

Inclusiv încasările din restanțele din anii precedenți din aplicarea Legii nr. 13/1994, care în execuție se vor evidenția distinct.

*):

Inclusiv încasările din restanțele din anii precedenți din aplicarea Legii nr. 13/1994, care în execuție se vor evidenția distinct.

**):

Disponibilul din anii precedenți la Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

**):

Disponibilul din anii precedenți la Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

***):

Inclusiv diferența rămasă neacoperită de la bugetul de stat pentru contribuția părții române la lucrările realizate din împrumuturi externe.

***):

Inclusiv diferența rămasă neacoperită de la bugetul de stat pentru contribuția părții române la lucrările realizate din împrumuturi externe.`  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

20 Oct.
2021
Schimbă data