Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 40, Partea I, din 12.03.1997

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 53/1997

privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar (universitar) 1997/1998

M.Of. nr. 40, Partea I, din 12.03.1997

În temeiul dispozițiilor art. 54, ale art. 59 alin. (3) și ale art. 141 lit. b) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată,

Guvernul Românieihotărăște:

Art. 1

Art. 2

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul învățământului,

Virgil Petrescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

Mircea Ciumara

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Radu Păun,

secretar de stat

ANEXĂ


Note de subsol:
*):

Pentru clasele de început, organizate pentru absolvenții școlilor de ucenici care doresc să-și continue studiile.

**):

Pentru clasele de început, organizate pentru absolvenții școlilor profesionale sau pentru absolvenți de zece clase din serii vechi care doresc să-și continue studiile.

***):

Inclusiv învățământul militar (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații).

****):

Defalcarea numărului de locuri pe studii aprofundate, doctorat cu și fără frecvență, precum și pentru învățământul postuniversitar se va realiza, conform prevederilor art. 71 alin. (2) lit. b) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, prin ordin al ministrului învățământului. Nu sunt incluse locurile care se aprobă de către senatele institutelor de învățământ superior, ce urmează a se acoperi prin taxe și alte surse decât cele de la bugetul de stat.

*):

Inclusiv numărul de asistați.

*):

Inclusiv numărul de asistați.  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

06 Oct.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top