Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
Actualizări Legalis

Modificări privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Știri C.H. Beck - 16 decembrie 2017

Modificări privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aplicabile de la 1 ianuarie 2018 - OUG nr. 95/2017

Știri C.H. Beck - 15 decembrie 2017

Modificările aduse Normei nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative se vor aplica începând cu 1 aprilie 2018

Știri C.H. Beck - 14 decembrie 2017

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, aprobată prin Ordinul nr. 7021/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Știri C.H. Beck - 13 decembrie 2017

Noi modificări cu privire la obligațiile fiscale restante - Ordinul nr. 3501/2017 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Știri C.H. Beck - 12 decembrie 2017

Revistele Legalis
Recomandări din Curierul fiscal nr. 10/2017:
Impozite indirecte
Horaţiu Sasu (jr., consultant în afaceri) ne prezintă, într-un articol amplu, faptul că TVA aferent unei facturi de la un contribuabil inactiv este deductibil pe baze solide practice, cu exemplificarea și explicarea hotărârii CJUE în materie.
Impozite directe
Drd. Ancuţa Toma, editor-coordonator „Curierul fiscal” semnalează anumite contradicţii legislative în materia asigurărilor sociale de sănătate în articolul „Unele aspecte ale contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate obligatorii în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente”.
Procedură fiscală
„Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal. O nouă procedură” este titlul articolului semnat de Alexandru Cristea, Partener al ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax și Izabela Stoicescu, Tax Senior Consultant al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax, în care sunt analizate noile prevederi în materia riscului fiscal, introduse prin Ordinul ANAF nr. 2856/2017.

Ediţie specială dedicată plagiatului
Numărul 9/2017 al Revistei Curierul Judiciar este coordonat de Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara. Acesta explică: „Premisa acestui număr special al Curierului Judiciar este că autorii de drept arată, în primul rând, care sunt consecinţele juridice ale unui plagiat şi care sunt aspectele procedurale ale unei acuzaţii de plagiat, cu o analiză critică a practicii judiciare din România şi din alte ţări.”
Toate Documentele, Căutare în text: "82/2017" (24 rez.)
Legislaţie Căutare în (2258891 rez.)
Legislaţie, Căutare în An: "1996", Număr: "119" (808 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "hotararea nr. 328 din august 2005" (757 rez.)
Toate Documentele, Căutare în În text: "superficie", Conexiuni: "Codul Civil" (24 rez.)
Toate Documentele, Căutare în Conexiuni: "Codul Civil", În text: "superficie" (24 rez.)
Toate Documentele, Căutare în Conexiuni: "Codul Civil", În text: "superficie 287/2009" (8 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "conventia de la paris" (2202 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "870/2005" (11 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "81/2000" (21 rez.)
Jurisprudenţǎ, Căutare în An: "2001", Instanţă: "Curtea Constituţională", Număr: "330" (1 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "O.G. nr.28/2006" (38 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "spatiilor verzi" (1106 rez.)
Toate Documentele, Căutare în Conexiuni: "Codul de Procedură Fiscală" (2773 rez.)
Toate Documentele, Căutare în În text: "H.G. 343/2017-" (48 rez.)

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificări privind legislația activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

Breviar legislativ - Noiembrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

Breviar legislativ - Noiembrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Breviar legislativ - Noiembrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Breviar legislativ - Noiembrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Tulcea

Breviar legislativ - Noiembrie 2017

Florin-Răzvan Radu

Înființarea unui Parchet European - un proiect ambițios al Uniunii Europene, tot mai aproape de realizare

➢ Foarte scurtă privire istoricăCrearea unui Parchet European părea până nu demult aproape o utopie. Cu 20 de ani în urmă, când, prin lucrarea Corpus Juris, a fost lansată ideea înființării unui Parchet European pentru urmărirea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, puţini erau cei care credeau într-un asemenea proiect.Această inițiativă a mediului academic a fost la scurt timp preluată de Comisia Europeană, care, patru ani mai târziu, în 2001, a supus dezbaterii posibilitatea înfiinţării Parchetului European prin Cartea Verde privind protecția penală a intereselor financiare ale Comunităţii și înfiinţarea unui Birou al Procurorului European.

Editorial Legalis - 9 noiembrie 2017

Editura C.H. Beck

Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații

Apariții editoriale recomandate - 2 noiembrie 2016

Editura C.H. Beck

Răspunderea funcţionarilor publici

Apariții editoriale recomandate - 16 februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 16 februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 15 februarie 2016

Editura C.H. Beck

Confiscarea extinsa: intre de ce si cat de mult?

Apariții editoriale recomandate - 27 ianuarie 2016

Produse Noi
Manualul de drept constituţional și instituţii politice al profesorilor Ioan Muraru și Simina Tănăsescu constituie unul din reperele clasice ale literaturii de specialitate din România.
Ediţia de faţă, revăzută și adusă la zi, prezintă într-o manieră accesibilă și riguroasă concepte precum puterea de stat, teoria separaţiei puterilor în stat, partidelor politice, sistemul electoral, parlamentul și surprinde principalele coordonate ale dezbaterilor contemporane de idei în jurul acestor noţiuni.

Semnele de carte
Director
17 Dec.
2017
Schimbă data
Acum în legalis Doctrină Drept penal

Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei și infracţiuni contra patrimoniului

Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei și infracţiuni contra patrimoniuluiEdiţia 2 a volumului Drept penal. Partea specială I. avându-l ca autor pe prof. univ. Valerian Cioclei este acum disponibilă în modulul Doctrină Drept penal.

 

„Ca o replică în oglindă la ediţia precedentă, noua lucrare analizează dispoziţiile noului Cod, făcând trimitere la vechea reglementare. Au fost preluate elementele de continuitate, atât cele de ordin teoretic, explicativ, cât şi cele de ordin aplicativ, jurisprudenţial. Au fost explicate modificările apărute în cazul unor infracţiuni, au fost analizate dispoziţiile „importate” din alte titluri ale vechii reglementări sau din legile speciale şi, fireşte, au fost creionate elementele de analiză, cu privire la noile incriminări”. 

Prof.univ. Valerian Cioclei

 

Volumul se remarcă prin jurisprudenţa bogată, tratarea tematică a materiei, urmărind structura Codului penal, tratarea infracţiunilor conform schemei clasice de analiză, analiza unor probleme de drept controversate, dar și prin indicarea practicii judiciare relevante. 

 

Consultă noua ediţie

 

Preview 1/2 Next
Top