Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
Actualizări Legalis

Modificări privind condiţiile necesare facilitării aplicării programului „Prima casă“

Știri C.H. Beck - 19 octombrie 2017

Modificări privind normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Știri C.H. Beck - 18 octombrie 2017

Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA - Ordinul nr. 2927/2017 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Știri C.H. Beck - 17 octombrie 2017

Lista produselor care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume - HG nr. 740/2017

Știri C.H. Beck - 14 octombrie 2017

Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 77/2017 a Parlamentului României

Știri C.H. Beck - 13 octombrie 2017

Revistele Legalis
Conferinţa Dreptul Afacerilor 2017
Lucrările ediţei a XIII-a a Conferinţei Dreptul Afacerilor desfășurată la București, în data de 16 iunie 2017 și având ca tematică Aspecte procedurale în dreptul afacerilor şi insolvenţă, sunt prezentate integral în acest număr al Revistei Curierul Judiciar.
Recomandări din Curierul fiscal 8/2017:
Impozite directe
Despre „Scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare – între reguli normale şi reguli constrângătoare” discută în această ediţie a Curierului fiscal, Horaţiu Sasu, Horaţiu Sasu, Jr., Consultant în afaceri.
Fiscalitate internaţională
Teodora Alecu, Director și Ioana Urse, Tax Senior Assistant - Tax, Transfer Pricing, KPMG Romania analizează aspecte fiscale referitoare la evitarea dublei impuneri în articolul cu titlul „Existenţa sediilor permanente – pe agenda organismelor internaţionale”.
Dreptul afacerilor
O temă mereu actuală - Indemnizaţia pentru creşterea copilului în cazul mamelor care au desfăşurat activitate dependentă în afara României - este abordată de Irina Marinescu, Manager People Services, KPMG Tax SRL; Iulia Pușcașu, Consultant People Services, KPMG Tax SRL.

Toate Documentele, Căutare în text: "ordin 2364" (73 rez.)
Legislaţie, Căutare în În text: "legea curtii de conturi" (2003 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "13.09.2017 monitorul oficial" (1 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "Ordonanta 25 din 2014" (7496 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "lege 56 din 2007" (7348 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "56 din 2007" (17927 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "ORDONANTA DE URGENTA 56 din 2007" (3091 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 20 iunie 2007" (1825 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: " Legii nr. 319/2006" (1971 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "Ordin 64/2015" (10 rez.)
Toate Documentele, Căutare în În text: "Legea nr. 98/2016" (2259 rez.)
Toate Documentele, Căutare în În text: "Legea nr. 98/2016" (2259 rez.)
Toate Documentele, Căutare în În text: "Legea nr. 98/2016" (2259 rez.)
Toate Documentele, Căutare în text: "RIL 8/2014" (3 rez.)
Legislaţie, Căutare în An: "2017", Acte în vigoare, Număr: "65", Tip: "ordonanta_de_urgenta" (8 rez.)

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii navetiști

Breviar legislativ - Septembrie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Breviar legislativ - Iulie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Breviar legislativ - Iulie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Modificarea alin. (3) și (4) ale art. 22¹ din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

Breviar legislativ - Iulie 2017

Administrația Prezidențială Departamentul Constituțional Legislativ

Măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

Breviar legislativ - Iulie 2017

Ferdinand Secoșan

Tabloul onorariilor avocațiale nu poate fi obligatoriu

Recenta Hotărâre nr. 272/2017 a Consiliului U.N.B.R. privind Tabloul onorariilor minimale, pune numeroase probleme de legalitate și de oportunitate.

Editorial Legalis - 5 Septembrie 2017

Editura C.H. Beck

Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații

Apariții editoriale recomandate - 2 Noiembrie 2016

Editura C.H. Beck

Răspunderea funcţionarilor publici

Apariții editoriale recomandate - 16 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 16 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Doctrina internaţională a tratării trecutului comunist

Apariții editoriale recomandate - 15 Februarie 2016

Editura C.H. Beck

Personalitatea juridica in dreptul organizatiilor

Apariții editoriale recomandate - 27 Ianuarie 2016

Produse Noi
Ediţia 2, realizată de un colectiv extins de 21 de autori, analizează numeroase soluţii de practică judiciară pronunţate fie de instanţa supremă, fie de celelalte instanţe, în mare parte nepublicate anterior. Sunt de asemenea relevate şi analizate cele mai recente standarde de protecţie a drepturilor fundamentale astfel cum au fost reţinute sau dezvoltate de către CtEDO sau de CJUE un scurt sumar care însoțește fiecare comentariu
Notăm totodată analiza aplicabilității pentru identitate de rațiune a considerentelor D.C.C. nr. 336 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 235 alin. (1) C.proc.pen. (M.Of. nr. 342 din 19 mai 2015) în cazul trimiterii în judecată a inculpatului arestat preventiv, sub aspectul stabilirii naturii termenul de 5 zile stipulat de art. 207 alin. (1) C.proc.pen., avându-se totodată în vedere și existența deciziilor Curții Constituționale nr. 145 din 17 martie 2016, nr. 251 din 5 mai 2016 și respectiv nr. 276 din 10 mai 2016.

Semnele de carte
Director
18 Oct.
2017
Schimbă data
Top