legalis comentarii online

Texte legislative esenţiale, comentate de autori de prestigiu

Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Ediția 2

Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei

An apariție: 2014

Necesitatea unei revizuiri parțiale a primei ediții a apărut relativ repede, după modificarea Codului civil prin Legea nr. 60/2012. Astăzi, însă, situația este în mod evident diferită. În primul rând, au apărut „marile” acte normative, înscrise în aceeași linie de reformare a legislației, începută odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, în 2011: este vorba de noul Cod de procedură civilă și de noile Coduri penal și de procedură penală. Apoi, au urmat modificările acestor noi legi importante, dintre care menționăm mai ales Legea nr. 138/2014.

Ediția tipărită

Noul Cod de procedura civila - Ioan LesNoul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția 2

Autor: Ioan Leș

An apariție: 2015

Ediţia a doua a lucrării ţine cont nu numai de modificările legislative intervenite (sunt integrate modificările aduse prin Legea nr. 138/2014 ce vizează, îndeosebi, materia executării silite şi sunt destinate să contribuie la accelerarea procedurilor de executare silită), ci şi de consideraţiile doctrinare elaborate în baza noii legislaţii procesual-civile şi, mai ales, de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile Codului de procedură civilă.

Ediția tipărită

Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția 2Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția 2

Autori: Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile

An apariție: 2016

Au fost revizuite, completate sau explicate mai amplu, unele abordări teoretice, ținând cont de evoluția legală, doctrinară sau jurisprudențială. În acord cu rațiunea și obiectivele generale ale lucrării, această nouă ediție se concentrează în primul rând pe actualizarea și interpretarea jurisprudenței create după ediția anterioară. Astfel, au fost avute în vedere recursurile în interesul legii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, deciziile instanței supreme, precum și orice alte hotărâri ale instanțelor, cu relevanță în aplicarea corectă a legii penale, peste 28 de decizii.

Ediția tipărită

cpp-comentariuCodul de procedură penală. Comentariu pe articole

Coordonator: Mihail Udroiu
Colectiv de autori: Georgina Bodoroncea, Amalia Andone-Bontaş, Marius Bogdan Bulancea, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Lucreţia Postelnicu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Cristinel Meceanu

An apariție: 2015

Lucrarea oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație procesual penală. Sunt avute în vedere și considerații de ordin istoric, privind reglementări anterioare, precum și noile instituții procedurale de o noutate absolută în sfera procesuală.

Ediția tipărită