În Monitorul Oficial nr. 324 din 12 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.726/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

[în extras]

CAPITOLUL I

Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare