În Monitorul Oficial nr. 250 din 21 martie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului nr. 278/2018 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017.

Art. I.

Consultă documentul integral în legalis Debut