În Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1.591/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian”, ediţia 3.0/2014.

Art. I.

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian”, ediţia 3.0/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 şi 74 bis din 28 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Capitolul 1 „Termeni şi definiţii” se modifică după cum urmează:

„(1) În cuprinsul prezentei reglementări, termenul serviciu este utilizat ca o noţiune abstractă care desemnează funcţii sau un serviciu furnizat; termenul unitate este utilizat pentru a desemna o entitate colectivă care asigură unul sau mai multe asemenea servicii.

(2) Termenii utilizaţi în prezenta reglementare au următoarele înţelesuri:

1. Accident/Accident – eveniment asociat cu operarea unei aeronave care, în cazul unei aeronave cu pilot la bord, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul acesteia, cu intenţia de a efectua un zbor şi momentul în care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate sau care, în cazul unei aeronave fără pilot la bord, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mişcare în scopul efectuării unui zbor şi momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului şi sistemul principal de propulsie este oprit, şi în cursul căruia:

a) o persoană este rănită grav sau mortal, ca urmare a faptului că:

(i) se afla în aeronavă; sau

(ii) a intrat în contact direct cu orice parte a aeronavei, inclusiv cu părţi care s-au desprins din aceasta; sau

(iii) a fost expusă direct suflului reactoarelor, cu excepţia cazului în care rănile se datorează unor cauze naturale, sunt autoprovocate sau provocate de alte persoane sau când persoanele rănite sunt pasageri clandestini care se ascund în afara zonelor disponibile în mod normal pasagerilor şi echipajului; sau

b) aeronava suferă o avarie sau o defecţiune structurală care afectează caracteristicile de rezistenţă structurală, de performanţă sau de zbor ale aeronavei şi care, în mod normal, ar necesita reparaţii majore sau înlocuirea componentei afectate, cu excepţia unei defecţiuni sau avarii a motorului, atunci când avaria se limitează la un singur motor (inclusiv capota metalică sau accesoriile sale), la elice, extremităţile aripii, antene, sonde, senzori, pneuri, frâne, roţi, carenaje, panouri, trapele trenului de aterizare, parbrize, învelişul aeronavei (precum urme mici de lovituri sau perforaţii) sau la avarii minore la palele rotorului principal, la palele de rotor de coadă, trenul de aterizare şi cele cauzate de grindină sau de impactul cu păsările (inclusiv a perforaţiilor radomului); sau

c) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă;

2. Acord de contract de supraveghere automată dependentă/ Automatic dependent surveillance – contract (ADS-C) agreement – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Termenii acordului se transmit prin schimb de date între sistemul de la sol şi aeronavă prin intermediul unui contract sau al unei serii de contracte;

3. Acurateţe/Accuracy – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

În cazul datelor de poziţie măsurate, acurateţea se exprimă în mod normal sub forma distanţei de la o poziţie specificată, în limita căreia se regăseşte poziţia reală, cu un anumit nivel de încredere precizat.

4. Aerodrom/Aerodrome – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

5. Aerodrom controlat/Controlled aerodrome – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

6. Aerodrom de rezervă/Alternate aerodrome – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Aerodromul de plecare al unui zbor poate fi de asemenea aerodrom de rezervă pe rută sau de rezervă la destinaţie pentru acel zbor.

7. Aeronavă/Aircraft – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

8. ALERFA/ALERFA – Termen codificat folosit pentru a indica o fază de alarmare.

9. Altitudine/Altitude – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

10. Apropiere finală/Final approach – Acea parte a unei proceduri de apropiere instrumentală care începe la reperul sau punctul specificat al apropierii finale sau, când un astfel de reper sau punct nu este specificat:

a) la sfârşitul ultimului viraj procedural, viraj de bază sau viraj pentru interceptarea segmentului de apropiere într-o procedură racetrack, dacă este specificat; sau

b) la punctul de interceptare a ultimului traiect specificat în procedura de apropiere; şi care se termină la punct în vecinătatea aerodromului de la care:

(i) se poate efectua o aterizare; sau

(ii) se iniţiază o procedură de întrerupere a apropierii.

11. Autoritatea ATS corespunzătoare/Appropriate ATS authority – organizaţia desemnată de către statul român ca responsabilă în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de trafic aerian într-un spaţiu aerian stabilit;

12. Autorizare din partea controlului traficului aerian/Air traffic control (АТС) clearance – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

Nota 1: Pentru simplificare, expresia «autorizare pentru controlul traficului aerian» se abreviază în mod frecvent ca «autorizare» atunci când este folosită în contextul corespunzător.

Nota 2: Termenul abreviat «autorizare» poate fi completat prin cuvintele «de rulare», «de decolare», «de plecare», «de rută», «de apropiere» sau «de aterizare» pentru a indica la care porţiune anume a zborului se referă autorizarea АТС.

13. Autorizare în aval/Downstream clearance – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

14. Birou de raportare a serviciilor de trafic aerian [(ATS) ARO]/Air traffic services (ATS) reporting office (ARO) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTA:

Un birou de raportare ATS (ARO) poate fi o unitate separată sau combinat cu o altă unitate deja existentă, de exemplu cu o altă unitate de trafic aerian sau o unitate a serviciilor de informare aeronautică.

15. Birou meteorologic/Meteorological office – o unitate (birou) desemnată să furnizeze serviciu meteorologic pentru navigaţia aeriană internaţională;

16. Biroul NOTAM international/international NOTAM office – biroul desemnat în România pentru realizarea schimbului de mesaje NOTAM la nivel internaţional;

17. Cale aeriană/Airway – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

18. Calendar/Calendar – Sistem de referinţă temporal distinct care serveşte ca bază pentru definirea poziţiei în timp cu rezoluţie de o (una) zi (ISO 19108);

19. Calendar gregorian/Gregorian calendar – calendarul de uz general; a fost introdus iniţial în anul 1582 pentru a defini un an care aproximează mai îndeaproape anul tropical decât calendarul iulian (ISO 19108);

NOTA:

În calendarul gregorian anii obişnuiţi au 365 de zile, iar anii bisecţi 366 de zile şi sunt împărţiţi în 12 luni secvenţiale.

20. Calitatea datelor/Data quality – un grad sau nivel de încredere că datele furnizate satisfac cerinţele utilizatorului datelor în ceea ce priveşte acurateţea, rezoluţia şi integritatea lor;

21. Capacitate declarată/Declared capacity – măsură a capacităţii sistemului АТС, a oricăruia dintre subsistemele sale sau a poziţiilor sale operaţionale de a furniza un serviciu aeronavelor, atât timp cât acestea funcţionează în condiţii normale. Se exprimă prin numărul de aeronave care pot pătrunde într-o porţiune de spaţiu aerian specificată pe durata unei perioade date de timp, luând în considerare în mod adecvat condiţiile meteorologice, configuraţia unităţii АТС, personalul şi echipamentul disponibil, precum şi orice alţi factori care pot afecta volumul de muncă al controlorului de trafic aerian care este responsabil pentru spaţiul aerian respectiv;

22. Centru de informare a zborurilor/Flight information centre – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

23. Centru de coordonare a acţiunilor de căutare şi salvare/Rescue coordination centre – unitate răspunzătoare pentru organizarea eficientă a serviciilor de căutare şi salvare şi pentru coordonarea desfăşurării operaţiunilor de căutare şi salvare în cuprinsul unei regiuni de căutare şi salvare;

24. Centru regional de control/Area control centre – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

25. Clasificarea integrității (cu referire la datele aeronautice)/ Integrity classification (aeronautical data) – clasificare pe baza riscului potenţial care rezultă din folosirea datelor aeronautice corupte. Datele aeronautice se clasifică astfel:

a) date aeronautice de rutină: există o foarte mică probabilitate ca, prin utilizarea unor date de rutină corupte, zborul şi aterizarea în siguranţă a unei aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potenţial de catastrofă;

b) date aeronautice esenţiale: există o mică probabilitate ca, prin utilizarea unor date esenţiale corupte, zborul şi aterizarea în siguranţă a unei aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potenţial de catastrofă; şi

c) date aeronautice critice: există o mare probabilitate ca, prin utilizarea unor date critice corupte, zborul şi aterizarea în siguranţă a unei aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potenţial de catastrofă;

26. Comunicaţie bazată pe performanţă/Performance-based communication (PBC) – comunicaţie bazată pe specificaţii de performanţă, aplicate furnizării de servicii de trafic aerian;

NOTĂ:

O specificaţie RCP include cerinţele privind performanţa comunicaţiei, care sunt alocate componentelor unui sistem, în funcţie de comunicaţia ce trebuie asigurată şi timpul de tranzacţie asociat, continuitate, disponibilitate, integritate, siguranţă şi funcţionalitate, necesare pentru operaţiunea propusă în contextul unui concept concret de spaţiu aerian.

27. Comunicaţii aer-sol/Air-ground communication – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

28. Comunicaţii controlor-pilot prin data link (CPDLC)/Controller-pilot data link communications – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

29. Comunicaţii prin data link/Data link communications – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

30. Comunicaţii tipărite/Printed communications – comunicaţii care asigură automat o înregistrare tipărită permanentă la fiecare terminal al unui circuit a tuturor mesajelor transmise prin acel circuit;

31. Condiţii meteorologice de zbor instrumental (IMC)/ Instrument meteorological conditions – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

32. Condiţii meteorologice de zbor la vedere (VMC)/Visual meteorological conditions – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Minimele aplicabile în România pentru condiţiile meteorologice de zbor la vedere sunt prevăzute în RACR-RA, Regulile aerului, în conformitate cu cap. 3 al anexei 2 OACI, Rules of the Air;

33. Contract Supraveghere automată dependentă ADS-C/ Automatic Dependent Surveillance – Contract (ADS-C) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

34. Declinaţia staţiei/Station declination – diferenţa de aliniere între radialul zero al unei staţii VOR şi direcţia Nord adevărat, determinată la momentul calibrării staţiei VOR;

35. DETRESFA/DETRESFA – termenul codificat prin care se indică o fază de pericol;

36. Distanţă vizuală în lungul pistei (RVR)/Runway visual range (RVR) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

37. Emisiune (radio) de supraveghere automată dependentă (ADS-B)/Autornatic Dependent Surveillance-broadcast (ADS-B) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

38. Termenul abreviat ADS Contract este utilizat în mod curent cu referire la un anumit contract ADS (ADS event contract), solicitare de contract ADS, contract ADS periodic sau un mod de emisie pentru o situaţie de urgenţă;

39. Fază de incertitudine/Uncertainty phase – o situaţie în care există incertitudine în ceea ce priveşte siguranţa unei aeronave şi a persoanelor aflate la bordul său;

40. Fază de alarmă/Alert phase – o situaţie în care există temere în ceea ce priveşte siguranţa unei aeronave şi a persoanelor aflate la bordul său;

41. Fază de pericol/Distress phase – o situaţie în care există certitudine rezonabilă că o aeronavă şi persoanele aflate la bordul său sunt ameninţate de un pericol grav şl iminent sau necesită asistenţă imediată;

42. Fază de urgenţă/Emergency phase – termen generic care înseamnă, după caz, o fază de incertitudine, o fază de alarmare sau o fază de pericol;

43. IFR/IFR – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

44. Incident/Incident – eveniment, altul decât un accident, asociat cu exploatarea unei aeronave, care afectează sau poate afecta siguranţa exploatării aeronavei;

45. Indicaţie de evitare a traficului/Traffic avoidance advice – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

46. Informare de trafic/Traffic information – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

47. Informaţii AIRMET/AIRMET information – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

48. Informaţii SIGMET/SIGMET information – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

49. Integritate (cu referire la date aeronautice)/Integrity (aeronautical data) – grad de asigurare cu privire la faptul că o dată aeronautică şi valoarea ei nu au fost pierdute sau alterate din momentul când data respectivă a fost creată sau amendată în mod autorizat;

50. IMC/IMC – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

51. INCERFA/INCERFA – termenul codificat prin care se indică o fază de incertitudine;

52. Înălţime/Height – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

53. Limita autorizării/Clearance limit – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

54. Managementul fluxului traficului aerian (ATFM)/Air traffic flow management – un serviciu stabilit în scopul de a contribui la siguranţa, scurgerea ordonată şi fluentă a fluxului de trafic aerian prin asigurarea utilizării în măsura maximă posibilă a capacităţii АТС şi că volumul traficului este compatibil cu capacităţile declarate de către autoritatea ATS corespunzătoare;

55. Membru al echipajului de zbor/Flight crew member – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

56. Navigaţie bazată pe performanţă/Performance-based navigation PBN – navigaţie RNAV bazată pe cerinţe de performanţă pentru aeronavele care operează pe o rută ATS, într-o procedură de apropiere instrumentală sau într-un spaţiu desemnat.

NOTĂ:

Cerinţele de performanţă sunt exprimate prin specificaţii de navigaţie (specificaţii RNAV, specificaţii RNP), referitoare la acurateţe, integritate, continuitate, disponibilitate şi funcţionalitate, necesare pentru operarea în cadrul unui anumit spaţiu aerian.

57. Nivel/Level – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

58. Nivel de croazieră/Cruising level – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

59. Nivel de zbor/Flight level – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

60. NOTAM/NOTAM – mesaj de înştiinţare distribuit prin mijloace de telecomunicaţii, care conţine informaţii despre stabilirea, starea sau modificarea oricărui mijloc, serviciu, procedură sau pericol, informaţii a căror cunoaştere în timp util este esenţială personalului implicat în operaţiunile de zbor;

61. Obstacol/Obstacle – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

62. Operator/Operator – o persoană fizică sau juridică angajată în operarea aeronavelor;

63. Performanţe umane/Human performance – capacităţi şi limite umane care au impact asupra siguranţei şi eficienţei operaţiunilor aeronautice;

64. Pilot comandant/Pilot-in-command (PiC) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

65. Pistă/Runway – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

66. Plan de zbor/Flight plan – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Specificaţiile pentru planurile de zbor se stabilesc în reglementările naţionale aplicabile elaborate potrivit prevederilor anexei 2 OACI, Regulile aerului. Expresia „formularul plan de zbor” se referă la modelul de formular plan de zbor prevăzut în reglementările naţionale aplicabile în conformitate cu apendicele 2 din Manualul procedurilor pentru serviciile de navigaţie aeriană – Managementul traficului aerian (PANS-ATM, ICAO Doc 4444).

67. Platformă/Apron – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

68. Principiile privind factorii umani/Human Factors principles – principii care se aplică activităţilor de proiectare, certificare, pregătire, întreţinere, precum şi operaţiunilor aeronautice şi care urmăresc realizarea unei interfeţe sigure între om şi alte componente ale sistemului prin considerarea în mod adecvat a performanţelor umane;

69. Prognoză/Forecast – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

70. Publicaţia de informare aeronautică (AIP)/Aeronautical Information Publication (AIP) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

71. Punct de drum/Waypoint – o localizare geografică specificată, utilizată pentru a defini o rută RNAV sau traiectoria unei aeronave care utilizează navigaţia RNAV. Un punct de drum poate fi identificat ca:

a) Punct fiy-by/Fly-by waypoint – un punct de drum care necesită anticiparea virajului pentru a permite interceptarea tangenţială a următorului segment al unei rute sau proceduri; sau

b) Punct flyover/Flyover waypoint – un punct de drum la care se iniţiază virajul pentru a intercepta următorul segment al unei rute sau proceduri.

72. Punct de raport/Reporting point – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

73. Punct de schimbare a frecvenţei/Change-over point – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Punctele de schimbare a frecvenţei se stabilesc astfel încât să se asigure echilibrul optim din punctul de vedere al intensităţii şi calităţii semnalelor de la mijloacele de navigaţie, la toate nivelurile de zbor utilizate, precum şi cu scopul de a se asigura o sursă comună de orientare în azimut pentru toate aeronavele ce evoluează în lungul aceleiaşi porţiuni de segment de rută.

74. Punct semnificativ/Significant point – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Există 3 categorii de puncte semnificative: mijloc de navigaţie aflat la sol, intersecţie şi punct de navigaţie. În contextul acestei definiţii, intersecţia este un punct semnificativ exprimat prin radiale, relevmente şi/sau distanţe faţă de mijloacele de navigaţie aflate la sol.

75. Punct de transfer al controlului/Transfer of control point – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

76. Regiune de control/Control area – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

77. Radiotelefonie/Radiotelephony – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

78. Regiune de informare a zborurilor/Flight information region – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

79. Regiune de control terminal (TMA)/Terminal control area (TMA) – regiune de control stabilită în mod normal la intersecţia rutelor ATS din vecinătatea unuia sau mai multor aerodromuri importante;

80. RNAV (Navigaţie RNAV)/Area navigation (RNAV) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

RNAV include navigaţia bazată pe performanţă, precum şi alte operaţiuni care nu îndeplinesc cerinţele navigaţiei bazate pe performanţă.

81. Rulare aeriană/Air-taxiing – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Înălţimea poate varia, iar unele elicoptere pot necesita efectuarea rulării aeriene la peste 8 m (25 ft) deasupra solului pentru a reduce turbulenţa datorată efectului de sol sau pentru a asigura siguranţa unor sarcini suspendate.

82. Rută ATS/ATS route – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Suplimentar definiţiei din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii», se precizează:

a) termenul «rută ATS» se utilizează pentru a desemna, după caz, o cale aeriană, o rută consultativă, o rută controlată sau necontrolată, o rută de sosire sau de plecare etc.;

b) o rută ATS este definită prin specificaţii de rută care includ un indicativ de rută ATS, drumul spre sau de la puncte semnificative (puncte de drum), distanţa între puncte semnificative, cerinţe de raportare şi altitudinea de siguranţă cea mai coborâtă, aşa cum a fost determinată de autoritatea ATS corespunzătoare.

83. Rută consultativă/Advisory route – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

84. Rută RNAV/Area navigation route – o rută ATS stabilită pentru a fi utilizată de aeronave capabile să opereze RNAV;

85. Serviciul de alarmare/Aierting service – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

86. Serviciul consultativ de trafic aerian/Air traffic advisory service – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

87. Serviciul de control al traficului aerian (ATC)/Air traffic control service (АТС) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

88. Serviciul de control de aerodrom/Aerodrome control service – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

89. Serviciul de control de apropiere/Approach control service – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

90. Serviciul de control regional/Area control service – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

91. Serviciul de informare a zborurilor (FIS)/Flight information service (FIS) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

92. Serviciul de informare automată pentru zona terminală (ATIS)/Automatic terminal information service – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

93. Serviciul de proiectare proceduri de zbor instrumental/instrument flight procedure design service – un serviciu care are ca scop proiectarea, documentarea, validarea, mentenanţă şi revizuirea periodică a procedurilor de zbor instrumental, necesare pentru siguranţa, ritmicitatea şi eficienţa navigaţiei aeriene;

94. Serviciul de radionavigaţie/Radio navigation service – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

95. Serviciul de trafic aerian (ATS)/.Air traffic service (ATS) – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

96. Serviciul fix aeronautic (AFS)/Aeronautical fixed service (AFS) – un serviciu de telecomunicaţii stabilit între puncte fixe specificate, furnizat în primul rând pentru siguranţa navigaţiei aeriene, precum şi în folosul operării cu regularitate, în mod economic şi eficient, a serviciilor pentru navigaţia aeriană;

97. Serviciul mobil aeronautic/Aeronautical mobile service – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

98. Sistem de bord pentru evitarea coliziunii (ACAS)/Airborne collision avoidance system – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

99. Sistem pentru managementul siguranţei/Safety management system (SMS) – abordarea în mod sistematic a activităţilor de management al siguranţei, inclusiv structurile organizatorice necesare, responsabilităţi, politici şi proceduri;

100. Sistem geodezic de referinţă/Geodetic datum – un set minim de parametri necesari pentru a defini locaţia şi orientarea sistemului de referinţă local în raport cu sistemul de referinţă global;

101. Sistem de referinţă (referenţial)/Datum – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

102. Spaţii aeriene pentru servicii de trafic aerian/Air traffic services (ATS) airspaces – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii».

NOTĂ:

Spaţiile aeriene ATS se clasifică, de la clasa A până la clasa G, conform prevederilor anexei 4 la RACR-ATS, în conformitate cu prevederile anexei 11 OACI;

103. Spaţiu aerian consultativ/Advisory airspace – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

104. Spaţiu aerian controlat/Controlled airspace – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

NOTĂ:

Expresia generică „spaţiu aerian controlat” acoperă clasele de spaţiu aerian ATS A, B, C, D şi E, potrivit prevederilor secţiunii 2.6.

105. Specificaţie privind performanţa cerută pentru comunicaţie (RCP)ZRequired communication performance (RCP) specification – un set de cerinţe cu privire la furnizarea serviciilor de trafic aerian şi echipamentele de la sol aferente, capabilitatea aeronavei şi operaţiunile necesare pentru a sprijini comunicaţiile bazate pe performanţă;

106. Specificaţie (RSP) privind performanţa de supraveghere cerută/Required surveillance performance (RSP) specification – un set de cerinţe cu privire la furnizarea serviciilor de trafic aerian şi echipamentele de la sol aferente, capabilitatea aeronavei şi operaţiunile necesare pentru a sprijini supravegherea bazată pe performanţă;

107. Supraveghere bazată pe performanţă/Performance- based surveillance (PBS) – supraveghere bazată pe specificaţii de performanţă aplicate furnizării de servicii de trafic aerian;

NOTĂ:

O specificaţie RSP include cerinţele privind performanţa supravegherii, care sunt alocate componentelor unui sistem în funcţie de supravegherea ce trebuie asigurată şi durata asociată furnizării datelor, continuitate, disponibilitate, integritate, siguranţă şi funcţionalitate, necesare pentru operaţiunea propusă în contextul unui concept concret de spaţiu aerian.

108. Staţie de telecomunicaţii aeronautice/Aeronautical telecommunication station – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

109. Suprafaţă de manevră/Manoeuvring area – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

110. Suprafaţa de mişcare/Movement area – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

111. Teleconferinţă/Conference communications – facilitate de comunicaţii prin care se pot efectua simultan convorbiri directe între trei sau mai multe locaţii;

112. Trafic aerian/Air traffic – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

113. Trafic de aerodrom/Aerodrome traffic – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

114. Traiect/Track – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

115. Tumul de control de aerodrom/Aerodrome control tower – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

116. Unitate de servicii de trafic aerian/Air traffic services (ATS) unit – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

117. Unitate de control de apropiere (unitate APP)/Approach control unit – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

118. Unitate/controlor care transferă controlul/Transferring unit/controller – o unitate de control al traficului aerian/un controlor de trafic aerian aflată/aflat în proces de transfer al responsabilităţii de furnizare a serviciului de control al traficului aerian unei aeronave către următoarea unitate de control al traficului aerian/controlor de trafic aerian de-a lungul rutei de zbor a aeronavei respective;

119. Unitate/controlor care acceptă controlul/Accepting unit/controller – o unitate de control al traficului aerian/un controlor de trafic aerian care urmează să preia controlul unei aeronave;

120. Unitate de control ai traficului aerian/Air trafic control unit – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

121. Verificare redundantă ciclică (CRC)/Cyclic redundancy check – un algoritm matematic care se aplică exprimării în format digital a unei date şi care furnizează un anumit nivel de asigurare că data respectivă nu s-a pierdut sau nu a fost alterată;

122. VFR/VFR – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

123. Viraj de bază/Base turn – un viraj executat de aeronavă în timpul procedurii de apropiere iniţială, între capătul traiectului de îndepărtare (outbund track) şi începutul traiectului apropierii intermediare sau finale. Traiectele de îndepărtare şi de apropiere nu sunt reciproce;

NOTĂ:

În conformitate cu circumstanţele fiecărei proceduri particulare, virajele de bază pot fi indicate a se executa în zbor orizontal sau în coborâre.

124. VMC/VMC – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

125. Zbor controlat/Controlled flight – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

126. Zbor IFR/IFR flight – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

127. Zbor VFR/VFR flight- conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

128. Zbor VFR special/Special VFR flight – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

129. Zonă de control/Control zone – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

130. Zonă interzisă/Prohibited area – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

131. Zonă pericuioasă/Danger area – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»;

132. Zonă restricţionată/Restricted area – conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, art. 2. «Definiţii»”.