În Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 730/2017 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Art. I.

La articolul 5, alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 octombrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea de către operatori a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem «due diligence», cu luarea în considerare a situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) neîndeplinirea de către o organizaţie de monitorizare a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) implementarea de către operatori a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei;

d) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem «due diligence», cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei;

e) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem «due diligence» instituit de o organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei.”

Art. II.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.