În Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1.297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional, prin care se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.