În Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1.293/2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor. Începând cu data intrării în vigoare a noului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din data de 6 aprilie 1998, se abrogă.