În Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.

Aplicare:

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.