În Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014.

Art. I.

(1) Metodologia de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 noiembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 11 se abrogă.

2. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Costurile cu combustibilul includ, după caz, şi costurile cu transportul/distribuţia/furnizarea acestuia, precum şi cele cu rezervarea de capacitate. În cazul combustibilului gazos nu se includ costurile cu accizele şi dezechilibrele.”

3. La articolul 29,alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Preţul anual mediu al combustibilului luat în considerare la analiza prevăzută la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza preţurilor medii de achiziţie a cărbunelui, combustibilului lemnos şi biomasei agricole raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cărora li se aplică prezenta metodologie, iar, în cazul combustibilului gazos asigurat din reţeaua de transport şi din reţeaua de distribuţie, pe baza valorilor minime dintre preţurile medii rezultate din monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a pieţei de gaze şi cele raportate de producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cărora li se aplică prezenta metodologie, pentru aceeaşi perioadă, incluzându-se după caz componentele prevăzute la art. 17 alin. (3).”

4. La articolul 29,după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În trimestrul IV al anului 2017 preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analiza prevăzută la alin. (1), în cazul cărbunelui, combustibilului lemnos şi biomasei agricole, este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza preţurilor medii de achiziţie a cărbunelui, combustibilului lemnos şi biomasei agricole raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cărora li se aplică această metodologie, iar, în cazul combustibilului gazos asigurat din reţeaua de transport şi din reţeaua de distribuţie, este determinat pe baza valorilor minime dintre preţurile medii rezultate din monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a pieţei de gaze şi cele raportate de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cărora li se aplică această metodologie pentru trimestrul II al anului 2017, incluzându-se după caz componentele prevăzute la art. 17 alin. (3).”

5. La anexă, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) eficienţa de producere, η^q – 86/86/80/90/90%, pentru centrale cu punerea în funcţiune înainte de anul 2016,

ηq – 86/86/80/92/92%, pentru centrale cu punerea în funcţiune începând cu anul 2016”.