În Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 87/2017 pentru modificarea Instrucțiunilor tehnice privind clasificarea și evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008.

Art. I.

Instrucțiunile tehnice privind clasificarea și evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– La articolul 30 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) în cazul forajelor, debitul de apă confirmat prin pompare cu un debit constant, cu monitorizarea continuă a calității apei, pe o perioadă de cel puțin un an pentru apa minerală naturală și pentru apa minerală terapeutică sau de cel puțin 3 luni pentru apa geotermală, cu condiția ca acest debit să nu depășească 80% din debitul critic determinat la testările hidrodinamice ale acviferului în cazul forajelor explorate prin pompare, respectiv debitul minim înregistrat, în cazul forajelor explorate artezian; pentru apele geotermale, indicatorul obligatoriu de monitorizat este temperatura, care va fi măsurată zilnic, în condițiile unei exploatări a sursei, cu un debit constant. În cazul în care în cele 3 luni de monitorizare a forajului/forajelor de apă geotermală nu se realizează stabilizarea nivelului hidrodinamic pentru debitul constant de pompare, se va continua cercetarea până la îndeplinirea acestei condiții;”.