În Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie a.c. a fost publicată Declarația Parlamentului României nr. 1/2017 pe marginea Deciziei Curții Constituționale nr. 63/2017 referitoare la cererile de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritatea executivă – Guvernul României, pe de o parte, și autoritatea legiuitoare – Parlamentul României, pe de altă parte, precum și dintre autoritatea executivă – Guvernul României, pe de o parte, și autoritatea judecătorească – Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Președintele României.

Articol unic.