În Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2017 pentru stabilirea regulilor privind publicarea informațiilor aferente tranzacțiilor încheiate pe piața de energie electrică.

Art. 1.

(1) Operatorii economici implicați în contractele încheiate pe piața reglementată sau de export sunt obligați să transmită la operatorul pieței de energie electrică o copie a acestor contracte, în termen de maximum 7 zile de la data încheierii lor.

(2) Operatorii economici care au încheiat contracte pe piața reglementată sau de export înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, aflate în derulare, au obligația să transmită operatorului pieței de energie electrică o copie a acestor contracte, în termen de maximum 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2.

Operatorul pieței de energie electrică publică pe site-ul propriu informațiile prevăzute la art. 43 alin. (3), cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în maximum o zi lucrătoare de la data la care primeşte aceste informații.

Art. 3.

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.