În Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.


BECK HANDBOOK – Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online martie 2016. DOAR ÎN LEGALIS! Cere accesul la noua ediție!


În extras