În Monitorul Oficial nr. 683 din 6 noiembrie a.c. a fost republicat Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE și CEDO | Drept Public


În extras
Art. 1

Prin prezentul ordin sunt reglementate cheltuielile eligibile efectuate în cadrul axelor prioritare din cadrul Programului operaţional Asistenţă tehnică (POAT) pentru următoarele domenii majore de intervenţie:

a) Axa prioritară 1 – Sprijin în procesul de implementare a instrumentelor structurale şi coordonarea programelor:

1. sprijin în procesul de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale;

2. evaluare;

3. formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor;

4. sprijin pentru funcţionarea Autorităţii de Management (AM) pentru POAT, Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Autorităţii de Certificare şi Plată (ACP) şi Autorităţii de Audit (AA);

b) Axa prioritară 2 – Dezvoltarea şi funcţionarea Sistemului unic de management al informaţiei (SMIS):

1. dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei sale digitale;

2. funcţionarea Unităţii centrale SMIS şi a reţelei de coordonatori;

3. formarea utilizatorilor, distribuirea ghidărilor pentru utilizatori şi activităţi de informare cu privire la SMIS;

4. furnizarea de echipamente şi servicii pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii;

c) Axa prioritară 3 – Diseminarea informaţiilor şi promovarea instrumentelor structurale:

1. diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României;

2. funcţionarea Centrului de informare privind instrumentele structurale.

Art. 2

(1) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operaţiunilor din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:

a) sunt efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2007;

b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT; şi

c) sunt necesare implementării proiectului.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt efectuate începând cu data intrării în vigoare a Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în parte;

b) nu sunt finanţate din axa prioritară 6 din Programul operaţional regional sau din axa prioritară 5 din Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice;

c) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT;

d) sunt necesare implementării proiectului.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru finanţarea majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:

a) sunt efectuate în perioada 14 aprilie 2009–31 decembrie 2011; şi

b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT.

(4) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului care gestionează instrumente structurale sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:

a) sunt efectuate în perioada 1 ianuarie 2012–31 decembrie 2015; şi

b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT.