Hotararea CSM nr. 20/2013, publicata in M. Of. 86/2013,  modifica  Regulamentul (Hot. 181/2007) privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare.

Va prezentam formele actualizate/consolidate ale articolelor care au suferit modificari/completari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca online pentru informare juridica online Legalis 2.0:


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Hot. 181/2007 …. Regulament …. Art. 9

Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 şi 81 se constată printr-un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei sau parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea.

modificat de
Hotărâre nr. 50/2013 – pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 din 23 ianuarie 2013, M. Of. 86/2013;
Hotărâre nr. 830/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 din 15 noiembrie 2011, M. Of. 852/2011;

Hot. 181/2007 … Regulament …. Art. 26

(1) Cu 10 zile înaintea datei examenului comisia de examen va verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la examen şi va afişa lista candidaţilor admişi să susţină examenul şi a celor respinşi, la sediul instanţei sau parchetului care organizează examenul. Candidaţii respinşi pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării listei.

(2) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile, de comisia prevăzută la art. 29 alin. (1).

(3) Modul de soluţionare a contestaţiei se comunică prin afişare la sediul instanţei sau parchetului care organizează examenul, cel mai târziu cu o zi înainte de data desfăşurării examenului.

modificat de
Hotărâre nr. 50/2013 – pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 din 23 ianuarie 2013, M. Of. 86/2013;


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie