Lege nr. 154/2012 – privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice modifica Legea 50/1991 prvind autorizarea lucrarilor de constructii la Art. 4.

Va prezentam forma consolidata a articolului asa cum acesta poate fi vizualizat in Biblioteca online pentru informare juridica si economica Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Legea 50/1991 …..Art. 4
(1)Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:

a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:

1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;

2. în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate;

b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută:

1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din extravilan;

2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);

3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii – inclusiv fibră optică, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;

3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum şi lucrări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;

e) de primarii oraşelor şi comunelor pentru lucrările care se execută:

1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;

2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului;

f) abrogată.

(2) Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limitele judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de autorizare pentru întreaga investiţie, autoritatea administraţiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă.

(21) Pentru lucrările de instalare şi dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va emite un aviz coordonator, în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru toate lucrările din aria lor de competenţă.

(3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) produc efecte la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi.

(3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) şi (21) produc efecte de la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi.

(4) Abrogat.

(5) Abrogat.

modificat de
Lege nr. 154/2012 – privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice din 28 septembrie 2012, M. Of. 680/2012;
Ordonanta de urgenta 85/2011 – pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 5 octombrie 2011, M. Of. 716/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 4 decembrie 2008, M. Of. 847/2008;
Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 4 decembrie 2008, M. Of. 847/2008;
Lege nr. 101/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 9 mai 2008, M. Of. 371/2008;
Lege nr. 52/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 8 martie 2006, M. Of. 238/2006;
Ordonanţă de urgenţă nr. 122/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 24 noiembrie 2004, M. Of. 1152/2004;
Ordonanţă de urgenţă nr. 122/2004 – pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din 24 noiembrie 2004, M. Of. 1152/2004;


Conexiuni ale Legii 50/1991 in sectiunea Legalis Comentarii online

Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei
Art. 551. – Drepturile reale din Noul Cod Civil Comentariu pe articole, ediţia 1, ed. C.H. Beck, an 2012

Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei
Art. 625. – Reguli speciale din Noul Cod Civil Comentariu pe articole, ediţia 1, ed. C.H. Beck, an 2012

Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei
Art. 648. – Noţiune din Noul Cod Civil Comentariu pe articole, ediţia 1, ed. C.H. Beck, an 2012

Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei
Art. 1874. – Noţiune din Noul Cod Civil Comentariu pe articole, ediţia 1, ed. C.H. Beck, an 2012