A fost publicata in M. Of. 13/2012 Circulara 1/2012 a Bancii Nationale a Romaniei.


BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ Nr. 1/2012

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

M.Of. nr. 13 din 06.01.2012

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 5 ianuarie 2012,

Banca Naţională a României hotărăşte:

Începând cu data de 6 ianuarie 2012, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 5,75% pe an.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu