HG 882/2011, publicata in M. Of. 644/2011, modifica Art. 3 din HG 1.609/2008 privind infiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date „Roedunet“.


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


HG 1609/2008 …. Art. 3

La Reţea se pot conecta următoarele tipuri de entităţi:

a) unităţi şi instituţii publice subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

b) unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare acreditate şi definite conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public definite conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare atestate şi definite conform art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

c) unităţi şi instituţii de drept privat, cu sau fără scop patrimonial, care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

d) unităţi şi instituţii de educaţie de toate gradele, atestate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

e) clinici şi spitale universitare atestate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii Publice, potrivit prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) biblioteci, muzee şi instituţii publice de cultură subordonate sau în coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor.

modificat de
Hotărâre nr. 882/2011 – privind abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul cercetării din 31 august 2011, M. Of. 644/2011 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie