OUG 37/2011 modifica Articolul 79 din Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Va prezentam Art. 79 din Legea 1/2005, in varianta sa consolidata/actualizata, asa cum poate fi acesta vizualizat in Biblioteca Legislativa online Legalis 2.0 :

Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie

Legea 1/2005 … Art. 79
(1) La convocarea adunării generale care urmează să aprobe fuziunea sau, după caz, divizarea, trebuie să se pună la dispoziţie membrilor cooperatori, la sediul social al societăţii cooperative, următoarele documente:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) rapoartele redactate de administratorii fiecărei societăţi cooperative în cauză, cu privire la convenţia şi efectele fuziunii sau divizării proiectate;

c) situaţia financiară de fuziune sau situaţia financiară de divizare;

d) raportul cenzorilor.

(2) În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 78 alin. (4) sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile cooperative participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării.

(2) Abrogat.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2011 – pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente din 13 aprilie 2011, M. Of. 285/2011 ;

Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie