Gabriel Tanasescu, secretar general la Ministerul Justitiei, a declarat ca pana la data de 1 mai 2011, cand se va infiinta Tribunalul Ilfov, se poate finaliza procesul de ocupare a posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate, de functionari publici si personal contractual.

Urmare adresei dumneavoastra transmisa prin e-mail si inregistrata la Ministerul Justitiei sub nr. 7445/2011 va comunicam urmatoarele:

Dupa aprobarea schemei de personal a Tribunalului Ilfov, Ministerul Justitiei a demarat toate activitatile necesare pentru ocuparea posturilor vacante prevazute in schema acestei instante.

In sensul celor mai sus mentionate, Ministerul Justitiei a solicitat Curtii de Apel Bucuresti un calendar estimativ al concursurilor/examenelor ce intentioneaza a le organiza in vederea ocuparii posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate, de functionari publici si personal contractual din statul de functii al Tribunalului Ilfov.

Prin adresa nr. 2/93/1001.2011, inregistrata la Ministerul Justitiei sub nr. 109233/13.01.2011, conducerea Curtii de Apel Bucuresti a prezentat un calendar estimativ al concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante personal auxiliar de specialitate, de functionari publici si personal contractual prevazute in statul de functii al Tribunalului Ilfov.

Din analiza acestei adrese a Curtii de Apel Bucuresti a rezultat faptul ca, pana la data de 1 mai 2011 se poate finaliza procesul de ocupare a posturilor vacante mai sus mentionate.

in raport de calendarul estimativ al concursurilor/examenelor comunicat de catre Curtea de Apel Bucuresti prin adresa mai sus mentionata, Ministerul Justitiei a comunicat Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii si Oficiului National al Registrului Comertului, faptul ca estimeaza punerea in functiune a Tribunalului Ilfov la data de 1 mai 2011.

Sursa: UNBR