Publicat in M. Of. 124/2011, Ordinul 247/2011 aproba Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

ORDIN Nr. 247/2011

privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

M.Of. nr. 124 din 18.02.2011

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Criteriile publicate in Anexa acestui Ordin pot fi vizualizate in orice moment in Legalis 2.0, prin crearea unui cont GRATUIT de testare timp de 14 zile, a intregii Biblioteci Legislative Legalis 2.0.