In M. Of. nr. 200 din 30 martie 2010 a fost publicata Legea nr. 44/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
Din cuprins:
ART. I – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 30 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 1, litera d) a alineatului (3) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) compensatie – suma pe care Fondul o plateste fiecarui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numarul acestora, in limita plafonului de garantare si in conditiile prevazute de prezenta ordonanta;”.

Sursa: www.curieurlfiscal.ro